Çerkesçe tehlike altında değilmiş!

Adigey’de devlet başkanı ve bakanların Adıge Khase ile görüşmesinden Çerkesçe’nin tehlike altında olmadığı sonucu çıktı.

Adigey Cumhuriyetinin başkenti Maykop’ta Devlet Başkanı Aslan Thakuşinov, Başbakan Murat Kumpilov, Kültür Bakanı Muhammed Kulov, Eğitim Bakanı Aminet Huajeva, bazı üst düzey bürokratlar ve eğitimciler Adıge Khase yöneticileri ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda Çerkes kültürü, dili ve geleneğinin korunmasıyla ilgili konular görüşüldü, ağırlıklı olarak da Çerkesçe’nin durumu konuşuldu. Toplantıyı alaycı bir dille yorumlayan Natpress sitesi haberi, “bu konu da muhtemelen Rusça konuşulmuştur” ve “Federal Eğitim Bakanlığımıza sormadan ‘Adıgey dilini’ tehlike altında diye niteleyen UNESCO’ya gereken cevap verilmiştir” ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

Devlet Başkanlığı resmi sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, toplantıda Çerkesçe’nin durumu ele alındı, fakat devlet adamları ve dernek yöneticileri anadillerini Çerkesçede ya da Rusçada olması gerektiği gibi “Adıge dili” ifadesiyle değil, “Adıgey dili” olarak andı.

Çünkü Rusya Federasyonunda Çerkesçe’nin lehçeleri farklı dillermiş ve bu dilleri konuşanlar da farklı halklarmış gibi kabul ediliyor: Kabardey-Balkarda konuşulan dil Kabardeyce, Karaçay-Çerkes’te konuşulan dil Çerkesçe ve Adıgey’de konuşulan dil “Adıgeyce”.

Adıgey resmi bilgilerine göre, Çerkesçe tehlikeli altında değil. Eğitim Bakanı Aminet Huajeva toplantıda yaptığı iyimser konuşmasında, ülkede Çerkes dili ve kültürünün eğitimi için bütün şartların sağlandığı ifade edildi. Huajeva’nın verdiği bilgilere göre, 135 anaokulunda 51’inde çift dilli (Rusça ve Çerkesçe) eğitim veriliyor, ilk ve orta dereceli okulların 45’inde (ülkedeki okulların yaklaşık üçte biri) Çerkesçe dersi mevcut. Görüşmede Adıgey Devlet Üniversitesinin çalışmalarından da övgüyle söz edildi ve söz alanlar çizilen iyimser tabloya katkı sundu.

Fakat Çerkesçenin haftalık ders saati, eğitim kalitesi, resmi dil statüsünde olmasına rağmen hiçbir resmi işlemde kullanılamaması gibi sorunlar ve bunlara bağlı olarak UNESCO’nun yok olmakta olan diller atlasında yer aldığı gerçeği “dil, kültür ve geleneğin korunması” amacıyla yapılan toplantıda söz konusu edilmedi.


Yorumlar
 1. Yılmaz Özcan

  . ÖNEMLİ BİLİMSEL GERÇEKLER

  April 29, 2015 Eagle
  …..
  “İkincisi, Kiril alfabesinin sadece Rusya Federasyonu halklarının
  dilleri için değil, hatta Rus dili için bile uygun olmadığıdır ve
  buna inanmak için yeteri kadar sebep vardır. Belki de Kiril,
  Sovyetler Birliğinin birkaç yüzyıl olmasa da en azından bir
  yüzyıllık geri kalmışlığının sebebidir. Şimdi aynı şey Rusya
  Federasyonu için de geçerlidir. Kiril’in verdiği en temel
  zararlardan biri; bu alfabe temelinde hızlı okuma tekniğinin
  geliştirilememesidir.”
  …..
  Yukarıdaki paragrafta belirtilen bilimsel tespitler; Rusya’da
  yayınlanan “Natsionalniy Aktsent” isimli web sitesindeki bir
  yazıdan alınmış olup, objektif olan Rus Dilbilim İnsanları’nın
  “Slav Yazısı” ile ilgili olarak tespit ettikleri “GÜNEŞ KADAR
  NET OLAN BİLİMSEL GERÇEKLER”i ifade etmektedirler.

  İNSANLAR BİLGİLENDİRİLMELİDİR

  “Kültür ile bağnazlık ve şövenliğin tamamen farklı olaylar
  olduklarını, insanların beyinlerine fazladan yüklenen yüklerin
  ya da onların beyinlerini fazladan yormaların; uzun vadede
  hem o insanlara ve hem de onların ülkelerine büyük zararlar
  verdiğini,” ilgili bütün insanlara anlatmak gerekmektedir.

 2. Yılmaz Özcan

  . ÇOCUKLARIMIZA EZİYET ETMEMELİYİZ!..

  “LATİN HARFLERİYLE RUSÇA ÖĞRENMEK İSTİYORUM!”

  “ЛAТИН ХЬЭРФЛEРИЙЛЭ РYСЧA OГЪРЭНМЭК ИСТИЙOРYМ!”

  Yukarıdaki iki başlık cümlesinden;
  1. Hangisi, yazı estetiği bakımından daha güzeldir?
  2. Hangisi, insan gözünü ve zihnini yormuyor?
  3. Hangisi, daha çabuk ve daha kolay anlaşılıyor?
  4. Hangisinin yazılması daha kolay olur?

  Yukarıdaki iki başlık cümlesini çocuklarımıza gösterip alttaki
  sorulardan her birisini ayrı ayrı sorarak cevaplar istediğimizde,
  bütün sorularda, % 90’dan daha fazla bir oranda ilk cümleyi
  seçeceklerdir.

  O HALDE, ÇOCUKLARIMIZA EZİYET ETMEMELİYİZ!..

 3. Yılmaz Özcan

  . “SLAV YAZISI” ADIGECE’Yİ BOĞMAKTADIR

  Adıgece’nin ünsüz sayısı çok olduğundan, Slav Yazısı’nın
  Adıgece’ye verdiği zarar çok fazla olup, Adıgece’yi hiç nefes
  aldırmadan boğmaktadır. Onu öldürmek üzeredir. Aşağıda
  gösterilen bir internet sitesi yazı başlığı bu durumu çok açık
  olarak ifade etmektedir.

  Adıgece, Kabardeyde de ‘Can Çekişiyor’ – Çerkesya
  cherkessia.net/news_detail.php?id=3316
  10 Şubat 2010

  Bu internet sitesi yazı başlığı; “Slav Yazısı Adıgece’ye uygun
  gelmektedir” söyleminin hiç doğru olmadığını, onun kocaman
  bir yalan olduğunu açıkça göstermektedir.

 4. Yılmaz Özcan

  . DAYATMA YAZISI

  Türkiye’de resmi alfabe Türk Alfabesi’dir. Onun dışında kalan
  yazı sistemleri, kullanılmasına devlet tarafından izin verilmişse,
  Yerel Yazılar’dır. Devlet izin vermemişse, resmi yazı olmayan
  öneri niteliğinde olan yazılardır. Bundan dolayı “Slav Yazısı,”
  Türkiye’de “resmi alfabe” değildir. Kuzey Kafkasya’da ise bu
  yazı “normal yerel yazı” değil, bir “Dayatma Yazısı”dır.

  . Yılmaz Özcan
  . 26.09.2015
  . K.Maraş-Türkiye