Çerkes sorunu yokmuş!

Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thakuşinov, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yuri Kokov ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Devlet Başkanı Raşid Temrezov, Karaçay-Çerkes’de yaptıkları toplantıda, Çerkes sorunu diye bir şeyin olmadığını açıkladı.

Adıgey başkanlığı basın sözcülüğünün yaptığı açıklamaya göre, üç cumhuriyetin başkanı “Çerkes Sorunu” diye bir şey olmadığını açıkladı. Kokov’a göre, böyle bir sorun devleti yıpratmak için icat ediliyor.

Kabardey-Balkar Devlet Başkanı Yuri Kokov, Kavpolit’e yaptığı açıklamada, “Eğer gerçekler hakkında konuşacaksak, bugün Rusya Federasyonu coğrafyası, Adıgelerin kendi devletlerinin olduğu ve dillerinin devlet dili olarak kabul edildiği tek coğrafyadır. Adıge diasporasının bulunduğu 50’den fazla ülkeden herhangi birisi bununla övünebilecek durumda mı, şüpheli…” dedi.

Karaçay-Çerkes Devlet Başkanı Raşid Temrezov da Kokov’un düşüncelerine katıldı.

Temrezov, “Adıge konusuyla oynamaya çalışıyorlar. Ama bugün cumhuriyetlerimizin tüm yöneticileri, memurları, devletin ve halkın bize vermiş olduğu en önemli görevi yerine getirmekle ilgileniyor; halkın yaşam kalitesini yükseltmekle. Bizim cumhuriyetlerimiz barış ve uzlaşı içinde yaşıyor” dedi.

Adıgey Devlet Başkanı Aslan Thakuşinov da, üç cumhuriyetin birleşmesiyle ilgili ayyuka çıkan söylentileri reddetti. Ancak bu cumhuriyetlerde dilleri, tarihleri ve kültürleri bir olan tek halkın yaşadığının da altını çizdi.


Yorumlar