Kürtler, Adıgeyli Ruslar için dert

Maykop/Ajans Kafkas – Adıgey’e ‘diasporadan Adıgeler dönecek’ diye endişe duyarken birden bire Kürt sürprizi ile karşılaşan milliyetçi Ruslar, yeni göç dalgasına karşı seslerini yükseltiyor.

Adıgey’in feshi kampanyasının öncülüğünü yapan Adıgey Slav Birliği, Kürtlerin yasaları rüşvetle açıp Adıgey’e yerleşmeye devam ettiklerini açıklayarak bu gidişatın durdurulmasını istedi.

Adıgey Slav Birliği’nin liderlerinden Vladimir Karatayev, Adıgey ve Krasnodar’da Kürtlerin sayısının hızla artışını son on beş yılda Rusya’yı ‘halkların yeni maden ocakları açabilecekleri yer’ olarak gösteren liberal politikalara bağladı. Karatayev, Orta Asya’daki etnik Rusların Rusya’ya geri dönüşü konusunda sıkı kurallar uygulanırken, Kürtlerin rüşvetle yasal engelleri bir bir aştığını öne sürdü. Karatayev, Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde yabancıların gelişine paralel olarak Rusların göçtüğüne de dikkati çekti.

Kürtlerin Adıgey’in kültür ve yaşamına uyum sağlamak için gelmediklerini aksine burayı kendi sorunlarını çözebilecekleri yer olarak gördüklerini savunan Karatayev, pek yakında Kürt özerk bölgesi talepleriyle karşılaşacaklarını belirterek, "Kürtler çoğunlukla Krasnogvardeysk bölgesinde yaşıyor. Beloya köyü, Elenovskoye köyü, Velikoveçnoye yakınındaki Sadovıi çiftliği temerküz ettikleri yerler. Örneğin Beloye okulunda Kürt çocuklar çoğunlukta. Er yada geç Adıgey’de Kürt özerk bölgesinin oluşturulması meselesi gündeme gelecek. Bugün artık bölgede okullarda Kürtçe dersler meselesi talepleri duyulmaya başladı" dedi.

Adıgey’in Krasnogvardeysk bölgesinde 4 bin 200 Kürt’ün yaşadığı hesaplanıyor. 2002’de Kürt nüfus meselesi ilk gündeme geldiğinde sayı 800’dü. Bu sayının önümüzdeki yıllarda ikiye katlanmasının kaçınılmaz olduğu öngörülüyor. Öte yandan diasporadan gelenlerle kıyaslandığında 1993’de vatanına dönüş yapmış Adıge sayısı 1500’dü. Geçen seneki rakamlar bu sayının 500 kadar azaldığını gösteriyor. KVKM/ÖZ/FT