Herkesin Rusya’sında Çerkesler konuşuldu

Herkesin Rusya’sı toplantılarında ‘Günümüz Rusya’sı ve Diasporada Çerkesler’ konu edildi.

 

RİA Novosti ajansında Rusya halkları kültürlerinin gelişimi konulu “Herkesin Rusya’sı” yuvarlak masa toplantısı altıncı kez düzenlendi. Bu oturumun başlığı “Günümüz Rusya’sı ve Diasporada Çerkesler” oldu.

 

Kuzey-Güney siyaset bilim merkezi müdürü Aleksey Vlasov’un yönettiği toplantıya katılan siyasetçi, bilim adamı ve üniversite öğrencileri Çerkes toplumun gelişimiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

 

Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi Rektörü Barasbi Karamurzov, geri dönüşçüler arasında üniversitenin eğitim faaliyetlerinin rolünü anlattı. Dünya Çerkes Birliği Başkan Yardımcısı, Kıyı Boyu Şapsığ Adıge Khase Başkanı Macid Çaçuh, Soçi ve Tuapse’de Çerkes dili ve kültürü için yapılanlardan bahsetti. Çaçuh, “Çerkeslerin yaşadığı 12 köyde kültür merkezleri doğdu, anadilde gazete yayınlanıyor, Şapsığların desteklenmesi için bölge hedef programı oluşturuldu” dedi.

 

Adıgey Ulusal Müzesi Müdürü Fatima Cigunova, müze bünyesinde 20 yıl önce oluşturulan diaspora bölümünün rolünü, müzenin milli arkeoloji, etnoloji, resim ve zanaatın gelişiminde nasıl bir rol oynadığını anlattı, uzman tarihçi, etnograf ve arkeolog kadrosu konusundaki sıkıntıları dile getirdi.

 

NatPress, AjansKafkas