Ankara Çerkes Derneği’nden “Çerkes Soykırımını Tanıyın” çağrısı

Ankara Çerkes Derneği, “Çerkes Soykırımını Tanıyın” başlığıyla change.org’da imza kampanyası başlattı.

151. yılında Çerkes Soykırımının tanınması ve Çerkes halkının sorunlarına çözüm bulunmasını talep eden kampanya muhatapları olarak Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı belirlendi.

Kampanya metninde Çerkeslerin tarihsel süreç içerisinde yaşadıkları detaylandırıldıktan sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı, Federasyon Konseyi başkanlığı ve Devlet Duması Başkanlığına şu çağrı yapılıyor.

“- Çerkes soykırımı bütün ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla birlikte resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir,

– Bugün Rusya Federasyonu içinde Adigey Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Krasnodar Kray’da birbirinden kopuk Federal birimlerde yaşayan Çerkes halkının Rusya Federasyonu Anayasasında da bulunan özyönetim hakkı kabul edilmeli ve tek bir Federal birimde birleştirilmelidir,

– Kamusal alanda Çerkesçenin Rusya Federasyonu Anayasasında da belirtildiği gibi Rusça ile eşit statüde kullanımının önündeki bütün engelleri kaldıracak her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal önlem alınmalı, Çerkesçeye itibarı iade edilmelidir,

– Çerkesya’da örgütlenme özgürlüğünün önündeki her türlü engel kaldırılmalı, sivil toplum ve aktivistler üzerindeki her türlü hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir,

– Suriye’de devam etmekte olan savaşın mağduru olan Çerkeslerde somutlaşan anavatana dönüş hakkı yerel ve federal yasal düzenlemelerle güvence altına alınmalı, Çerkeslerin anavatanlarına dönüşleri önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır.

– Çerkes soykırımında rolü olan bütün tarihi kişiliklerin isimleri her türlü kamusal alanlardan kaldırılmalıdır.”

Metninde ayrıca Türkiye ve tüm dünya devletlerine de çağrıda bulunuluyor.

“- Özellikle Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri Çerkeslerin etnik varlığını ve Çerkes soykırımını tanımalıdır,

– Çerkeslerin Rusya Federasyonu’ndan taleplerinin kabul edilmesini zorlayıcı girişimlerde bulunmalıdır,

– Çerkeslerin, Soykırımın tanınmasından kaynaklanacak haklarının kullanımını kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır,

– Çerkeslerin yaşadığı ülkelerde varlıklarını güvence alacak uygulamalar ivedilikle geliştirilmelidir.

Dünya halklarına çağrımızdır;

Sesimizi duyan bütün dünya halkları, adalete inanan bütün birey ve gruplar; bir soykırımın kendi topraklarından sökerek başka halklara yakınlaştırdığı Çerkesleri haklı mücadelelerinde destekleyin, seslerine ses katın!”

İmza kampanyaya destek veren şu anda 750 kişi bulunuyor.

Kampanya sayfası için tıklayın.