Kafkasyalı kadınların derdi işsizlik ve düşük ücretler

Heinrich Böll Vakfı Çeçenya, İnguşetya, Kabardey-Balkar ve Dağıstan’da kadınların konumunu konu edinen ortak araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

2014’de yılında Heinrich Böll Vakfının desteği ile yerel kadın örgütleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Heinrich Böll Vakfının Moskova ofisinde yapılan toplantıda katılımcılarla paylaşıldı.

Proje sorumlusu İrina Kosterina’nın verdiği bilgilere göre araştırma iki etapta gerçekleştirildi. İlk aşamada standart anket (723 kişi), ikinci aşamada ise sorun odaklı mülakatlar yapıldı (80 mülakat).

Yaş, yerleşim yeri, eğitim düzeyi, işyeri ve aile durumu göz önünde bulundurularak seçmeler yapıldı. Anket ve görüşmeler evlerde ve kadınların bulunduğu kamusal alanlarda (güzellik merkezleri, pazarlar, anaokulları vb.) gerçekleştirildi.

Dört cumhuriyette de maddi güvence ve sağlık hizmeti meseleleri kadınların öncelik sıralamasının başında yer alıyor. İnguşetya’da yüzde 66, Çeçenya’da yüzde 52, Kabardey-Balkar’da yüzde 46 ve Dağıstan’da yüzde 44 oranında katılımcı yüksek işsizlik oranlarını başlıca problem olarak gösterdi.

Kosterina’nın ifadesine göre, araştırmayı yürüten grubu şaşırtan veri, Dağıstan’da çatışmaların ciddi şekilde azalmış olmasına rağmen “terör” sorununu başlıca sorun olarak görenlerin oranının yüzde 46 çıkması oldu.

Hayatlarında neyi değiştirmek istedikleri sorusuna Dağıstanlı kadınların yüzde 50’sinden fazlası sağlık durumlarını iyileştirmek istedikleri cevabını verdi. Bu cevap İnguşetya’da kadınların yüzde 40’ı tarafından paylaşıldı. Kabardey-Balkarlı kadınların yüzde 45’inin en büyük isteği kendi evlerine geçmek, yaklaşık aynı oranda kadın için de mesleğini değiştirmek. Çeçen kadınların yüzde 45’i daha fazla para kazanmak istiyor, yüzde 40’ı da eğitim kurslarına katılmak istiyor.

Özellikle Çeçenya’da kadınlar, erkeklerden daha zor şartlarda yaşadıklarını düşünüyor. Çeçenya’da görüşülen kadınların yüzde 78’i bu görüşte. Dağıstan’da bu oran yüzde 60, Kabardey-Balkar’da yüzde 44, İnguşetya’da yüzde 48.

Diğer üç cumhuriyette kadınların, en sık karşılaştıkları problemler listesinin başında düşük ücretler yer alırken (Dağıstan yüzde 55, Kabardey-Balkar yüzde 72, İnguşetya yüzde 46) Çeçenya’da bu oran yüzde 30 seviyesinde. Çeçen kadınların öne çıkardığı sorun kadın-erkek eşitsizliği (yüzde 51). Dağıstan ve Kabardey-Balkar’da “eşitsizlik” şikayeti yüzde 40 seviyesinde, İnguşetya’da ise çok daha düşük: yüzde 26.