“Abhazya toplumunu birleştirmeliyiz!”

Sivil Toplum Kuruluşu “Apsadgil” toplumdaki parçalanmışlığın giderilmesi gerektiğini açıkladı.

19 Ağustos’ta Sohum’da bulunan “Atrium-Viktoriya” konferans salonunda Abhazya sivil toplum kuruluşu “Apsadgil” Başkanı Beslan Eşba, Yönetim Kurulu Üyesi Nugzar Logua ve Milletvekili Georgi Agrba bir basın toplantısı düzenlendi.

Beslan Eşba, Apsadgil’in kurulma fikrinin bir yıl önce, devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ortaya çıktığını söyledi. Kurumun merkezci bir karakteri var ve toplumdaki parçalanmışlığın giderilmesi konusunu ön planda tutuyor.

Eşba, Apsadgil’in gerçekleştirmek istediği bazı projeleri de anlattı. Bunlar, politik sistemin modernizasyonu, yetkinin parlamento ve hükümet arasında bölünmesi, gayrimenkul hakkı ile ilgili kanunun kabul edilmesi, devlet hizmeti yasasının kabul edilmesi ve yasal düzenlemelerle ilgili ortak elektronik veri tabanının oluşturulması.

Apsadgil, en yüksek emeklilik maaşını, Abhazya Savaşı gazilerinin alması gerektiğini düşünüyor.

Eşba, emekliliğin kişinin önceden yaptığı işle değil, ülkenin gelişimine yapılan katkıyla ilgili olması gerektiğini savunuyor.

Eşba’nın düşüncesine göre, vergi reformu gerekli. Üç tür vergi sistemi getirilmesi öngörülüyor: küçük çaplı girişimler için özel vergi veya sabit vergi oranı; orta çaplı girişimler için basitleştirilmiş vergi sistemi ve büyük çaplı girişimler için genel vergi.

Eşba, yeni tüketim vergisi kanununun kabul edilmesini ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına gayrimenkul satışının düzenlenmesini öngören yeni kanun tasarısının kabul edilmesinden yana. Bununla birlikte Apsadgil üyeleri, konut satın almanın Abhazya vatandaşlığı almak için yeterli olmadığını düşünüyor.

Apsadgil üyeleri, devletin konut piyasası düzenlemelerine dahil olması gerektiğini, böylece kayıt dışı ekonomi içinde dönen büyük paraların devlet hazinesine katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu konuyla ilgili yasallaştırma yeni gelir imkanları sağlayacak ve genç ailelerin konut sorunlarını kısmen çözecek.

Eşba, gazetecilerin, Abhazya’da petrol çıkarılması ile ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: “Petrol çıkarımı konusunda öncelikli olarak ekolojik bileşenler ön planda olmalı. Eğer herhangi bir maddenin çıkarılması veya üretimi ciddi çevre riskleri taşıyorsa, bu işe yanaşmayacağız. Ekolojik tehlikesi olan projeleri destekleyemeyeceğiz”.

Toplumdaki parçalanmışlığın giderilmesi için Apsadgil’in ne gibi adımlar atmayı düşündüğü konusundaki soruyu Eşba, “Bunun için bir kaç yol var, diyalog, belirli konularda yuvarlak masa toplantıları yapmak vs” şeklinde cevapladı.