Adıgece hayvan isimleri

Nalçik/Ajans Kafkas – Karaçay Çerkes’te kuşların Adıgece isimlerinin de yer aldığı bir kitap yayımlandı.

‘Adıgelerin Kuş Bilgisi’ adıyla piyasaya çıkan kitap, Karaçay-Çerkes Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Folklor Bölümü’nde filoloji doktor adayı Brat Hasan’in 1960’lardan beri yürüttüğü çalışmalardan oluşuyor.

Yazarın Adıgecede hayvan isimleri üzerine iki ciltlik projesinin ilk kitabında beş bölüm yer alıyor: Kuşların Adıgece isimleri; Kuşlarla ilgili deyimler; Yumurtadan başlayarak kuşlar; Kuşların Rusça isimleri; Kuşların Latince isimleri.

Brat Hasan çalışması hakkında, “Bu çalışma ile kuşların Adıgece isimlerinin dilde çok kullanılan kelimeler arasında yeniden yer almasını, Adıgeceyi zenginleştirmeyi ve ortak edebi dil oluşumuna katkıda bulunmayı hedefledik” dedi. ADGPSL/ÖZ/FT