Karaçay-Çerkeste etnik uyum konferansı

‘Etnik uyum ve birliği güçlendiren bir etken olarak maneviyat’ konferansı yapıldı

Çerkesk’te yapılan ‘ Etnik uyum ve birliği güçlendiren bir etken olarak maneviyat’ konferansında Kuzey ve Güney Federal Bölge temsilcileri katıldı.

 

10 Nisanda Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinin başkenti Çerkesk’te yapılan uluslararası konferansa Kuzey Kafkasya Federal Bölge Cumhuriyetlerinden dini liderler, Adıgey ve Kalmık cumhuriyetleri temsilcileri, devlet yönetim organları temsilcileri, bilim ve eğitim alanı temsilcileri, sivil toplum liderleri katıldı.

 

Konferansın açılışında Karaçay-Çerkes Başkanı Raşid Temrezov, konferans konusunun devlet milli politikasının hayata geçirilmesinde aktüel anlamı olduğunu ifade etti. Temrezov “ Konferansa katılan herkesin büyük ülkemizin, büyük devletimizin güçlü, istikrarlı ve barış içinde olması için büyük katkılarda bulunacaklarına inanıyorum. Sizlerin halkla birlikte yürütmüş olduğu çalışma milli uzlaşının sağlamlaşmasına kesinlikle yardımcı olacaktır” dedi.

 

Kafkasya müslümanlarının din idaresi başkanı ve Azerbaycan din idaresi Başkanı Paşa Zade Allahşükür de konuşmasında milletlerarası uzlaşının önemini ifade etti. Allahşükür’ün ifadesine göre, ana problem- dışarıdan gelen ve Rusya toplumunun ortak evindeki sükuneti bozan, amacı  halkların tarihi hatıralarını yok etmek, onların tarihi-kültürel miraslarını yok etmek olan ekstremizm ve radikalizmdir.

 

Konferansa katılanlar ‘Rusya kimliği fikrinin sağlamlaştırılma faktörü olarak maneviyat’, ‘ Milletler arası ilişkilerin iyileştirilme imkanı olarak etno-din kültürü’, ‘Yeni neslin manevi-ahlaki eğitiminde medyanın rolü’, ‘ Rusya halkları tarihinde dini liderler’ konularında tebliğler sundu.

 

Konferanstaki konuşmasında Kabardey-Balkar Müftüsü Hazretali Dzasejev, bugün için Rusya’nın önünde milli inşanın yeni bir etabının gerçekleştirilmesi görevi bulunuyor.

 

Kabardey-Balkar Müftüsü Dzasejev “ Rusya’nın, halkların, çok sayıda milletin, etnik grubun ortak ve uyumlu şekilde yaşamasıyla ilgili mükemmel bir tecrübesi var. Bu tecrübe, farklı durumlarda halkların uzlaşı ve birliğini defalarca göstermiş olan asırların tecrübesidir. Belirtilmesi gerekir ki, Rusya devleti bugün bu tecrübesini milli politikasını hayata geçirme konusunda kullanmaya çok yaklaştı” dedi.

 

 Karaçay-Çerkesr Ortodoks kiliseleri baş rahibi Mihail Samohin, sivil toplumun oluşturulmasında dinin büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti.

 

Konferans sonunda, milli geleneklerin korunması ve gelişimi, yeni neslin kendi kültürlerinin manevi değerleri ile tanıştırılması, Rusya halkının birliğinin sağlamlaştırılmasının, yapıcı pozitif devlet gelişiminin önemli bir şartı olduğunun ifade edildiği bir bildiri kabul edildi.

 

Bildiride “ Rusya’nın, kendi bölgesinde yaşayan etnik grup ve halkların haklarının gerçekleştirilmesinde zengin gelenekleri bulunuyor. Farklı kültür ve dinlerin asırlardır var olmasının açık bir örneği Kafkasya’dır” ifadeleri yer aldı.

 

Konferans katılımcıları aynı zamanda Rusya yönetiminin, halkların kültürlerinin gelişimi ve korunmasına, milletler arası ilişkilerin iyileşmesine, çok milletli Rusya toplumunun, sosyal dayanışma ve vatanseverlik değerleri temelinde ortak bir millet olarak kenetleşmesine yönelik gayretlerine destek olunması gerektiğini ifade ettiler.

 

Konferans Karaçay-Çerkes başkanlığı ve hükümeti, milli işler, toplu iletişim ve basın bakanlığı, Karaçay-Çerkes din idaresi desteği ile organize edildi.

 

Kavkazki Uzel,AjansKafkas