Kafkasyalı mahkumlar “düşman” muamelesi görüyor  

İnsan hakları savunucuları Kafkasyalı tutuklu ve mahkumların gardiyanlardan “düşman” muamelesi gördüğünü kaydediyor.  

 

Rusya hapishanelerinde özellikle Çeçen ve İnguşlar olmak üzere bütün Kafkasyalılara ve diğer Müslümanlara karşı önyargı var. Federal Ceza İnfaz Kurumu idarelerinde Çeçenya’da yaşanan savaşlarda bulunmuş çok sayıda personel bulunuyor olması bu durum üzerinde etkili. Bu kişiler Kafkasyalıları “savaşta karşı karşıya geldikleri düşmanları” olarak görüyor.

 

Bu tespitler Sivil Dayanışma Komitesi tarafından hazırlanan “Çeçen-İnguş tutuklu ve mahkumların temel haklarının korunması” projesi sonuç raporunda yer alıyor. Raporun sunumu Moskova Bağımsız Basın Merkezinde 31 Mart’ta yapıldı.

 

İnsan hakları savunucularının bilgilerine göre, Kafkasyalı tutukluların en sık karşılaştığı sorunlar şiddet ve aşağılayıcı muamele, sağlık hizmetlerinden mahrumiyet, haksız disiplin cezaları, ibadet hakkının engellenmesi, tutuklularla ilgili yeni ve asılsız suç isnatları.

 

İnsan hakları savunucuları, toplumun cezaevlerindeki hak ihlallerine tepkisi olmadan, cezaevi görevlilerini alışageldikleri kural tanımazlıktan döndürmenin mümkün olmadığını düşünüyor.

Ajans Kafkas