Kabardey-Balkarda cezaevleri ziyaret edildi

İnsan hakları savunucuları içişleri bakanlığı özel kurumlarını ziyaret etti.

14-16 Nisan 2014 tarihlerinde, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti İnsan Hakları Yetkili Birimi temsilcileri, Kabardey-Balkar başkanlığı bünyesindeki sivil toplum ve insan hakları kurumlarının gelişimine yardım komisyonu merkezini ziyaret etti.

 

Tutukevlerine yapılan ziyaretlerde insan hakları savunucuları gözaltındaki kişilerle sohbet etti, buralarda insan haklarına riayet edilip edilmediğinin tespiti amacıyla anket yapıldı.

 

Yapılan gözlemler sonucunda gözaltı, tutukevlerinde durumun tatmin edici olduğuna karar verildi: beslenme, yer, sağlık durumlarının kabul edilen normlara uygun olduğu, tüm tutukluların kendilerine ait yataklarının olduğu ifade edildi.

 

Sk-news.ru,AjansKafkas