Sohumda plaj dışında mayoyla dolaşmak yasaklandı

Sohum’da turistlerin sokaklarda mayo ile dolaşması yasaklandı.

Sohum şehir meclisi üyelerinin insanların mayolarla plajların dışında dolaşmalarına getirdiği yasak yürürlüğe girdi.

 

Şehir idaresi temsilcisinin ifadesine göre, yasak ‘Abhazya Cumhuriyeti idari-bölgesel yönetimi’ kanunu temeline dayalı olarak getiriliyor.

 

Şehir meclisi üyeleri, şehir yönetimini, şehir sahilleri boyunca bilgilendirme panoları yerleştirmekle sorumlu kılındı. Alınan yasağa bağlı olarak ihlal edenlere yönelik bir ceza öngörülmüyor, alınan yasak kararının tavsiye niteliği taşıdığı şehir belediyesi temsilcisince belirtildi.

 

Şehir meclisi üyelerinin bu kararının yerine getirilmesiyle ilgili kontrol görevi Sohum içişleri idares başkanı Murman Gegiya’ya verildi.

 

Kavkazki Uzel,AjansKafkas