Haydi çocuklar Adıgece ve Abazaca dersine!

İstanbul/Ajans Kafkas – Milli Eğitim Bakanlığı’nın kademeli yeni öğretim sistemine göre ortaokullarda ilk kez Adıgece ve Abazaca dersleri okutulacak.

Yeni eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak 4+4+4 sisteminin ikinci 4 yıllık diliminde (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) öğrenciler seçmeli dersler içinden Adıgece ve Abazaca’yı seçebilecekler. Yeni uygulama bu sene 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerli olacak.

 

Seçmeli dersler arasında 6 grup içerisinde toplam 21 ders yer alıyor, Adıge ve Abaza çocukların anadillerini öğrenebileceği Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi de bunlardan biri.

 

Çocuklarının anadilini öğrenmesini isteyen veliler ne yapmalı?

Bir okulda Adıgece (ya da Abazaca) dersinin açılabilmesi için o okulda 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi gerekiyor.

Ancak bu dersi seçen öğrenci sayısı 6 ila 9’da kaldığı takdirde okul müdürünün inisiyatifi ve ilçe ve il eğitim müdürlüklerinin onayıyla da ders açılabilecek.

Çocukları 5. sınıfa başlayacak veliler kayıt yaptırdıkları okul müdürlüklerine Adıgece seçmeli dersini talep ettiklerini dilekçe ile bildirecekler.

Ankara Çerkes Derneği tarafından hazırlanan dilekçe örmeği için tıklayınız.


KAFFED ve Ankara Çerkes Derneği’nden bilgilendirme

Adıge ve Abazaca dersleri için müfredat ve materyaller Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından hazırlanarak Talim ve Terbiye Kuruluna sunuldu.

KAFFED internet sitesinden (kafkasfederasyonu.org) anadil dersleri hakkında bir bilgilendirme yayınlayarak öğrenci velilerinin dikkatine sundu.

Ankara Çerkes Derneği de konuyla ilgili bir toplantı yaparak alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Ankara Çerkes Derneği, Ankara’daki okullarda kayıt yaptıracak öğrenci velilerinin, okul müdürlüklerine verilecek dilekçe örneklerini kendileriyle paylaşmasını talep ediyor. Böylece hem koordinasyonun sağlanması hem de muhtemel sorunların kısa sürede çözülmesi mümkün olabilecek.


Veliler için hatırlatma!

Seçmeli dersler 6 grupta toplandı. (Din, Dil, Yabancı Dil, Fen ve Matematik, Sanat ve Spor, Sosyal Bilimler) Bütün seçmeli dersler haftada 2 saat verilecek. Bir öğrenci bir gruptan en fazla iki ders olmak üzere toplam 4 seçmeli ders alabilecek. Yani Adıgece ve Abazaca seçmek isteyenler öğrencilerin diğer ilgi alanları için yeterli ders saati bulunuyor.

5. sınıfta Adıgece (ya da Abazaca) dersini seçen bir öğrenci 6, 7 ve 8. sınıflarda da bu dersi almaya devam edebilecek. Bu da anadilin en azından başlangıç seviyesinde öğrenilebilmesi için büyük bir imkan olarak görülüyor.