“150. Yılda Çerkesler” Konferans programı açıklandı

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek” konferansı programı açıklandı. 

Duyurusu 5 Kasım’da yapılan Konferans İnsan Hakları etkinliği olarak gerçekleştiriliyor.

 

Kaffed tarafından yapılan açıklamaya göre konferansın amacı, Çerkeslerin güncel sorunlarının çözülmesine yönelik olarak ortak bir gelecek perspektifinin oluşturulması.

 

13 -14 Aralık tarihlerinde Ankara Türk İş konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinliğe siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı ve Mazlumder’den de konuşmacılar katılacak.

 

Ayhan Kaya, Mitat Çelikpala, Baskın Oran, Hasan Kanbolat, Sevda Alankuş, Oktay F. Tanrısever gibi akademisyenlerin sunumlarıyla katkı sunacağı konferansta ayrıca Sezai Babakuş, Yaşar Güven, Yalçın Karataş gibi Çerkes diasporasının yakından tanıdığı isimlerde sunum yapacak.

 

Kaffed tarafından 9 Aralık’ta açıklanan Konferans programı şu şekilde;

 

13 ARALIK 2014 CUMARTESİ
09:00-09:30    Kayıtlar
09:30-10:00    Açılış konuşmaları

10:00-11:45    Siyaset, Çoğulculuk ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Vacit Kadıoğlu

Ak Parti Temsilcisi *
Engin Özkoç (Sakarya Milletvekili, CHP)
Reşat Doğru (Tokat Milletvekili, MHP)
HDP temsilcisi *
[* İsim bekleniyor]

11:45-12:00    Çay Arası

12:00-13:00    Kültür, Kimlik Politikaları ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Filiz Çelik

Neoliberal Küresel Düzlemde Çerkesler ve Siyasallaşma Deneyimleri
Prof.Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Çerkesler ve Demokratik Kimlik Politikaları
Prof.Dr. Sevda Alankuş (Kadir Has Üniversitesi)

13:00-14:00    Öğle Yemeği

14:00-16:00    Demokratik Hak Mücadelesi Pratiği ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Ömer Atalar

Av. Öztürk Türkdoğan (İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı)
Av. Haşim Savaş (Mazlum Der MYK Üyesi)
Dr. Metin Bakkalcı (İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı)
Prof.Dr. Baskın Oran

16:00-16:30    Çay Arası

16:30-18:00    Uluslararası Gelişmeler, Kafkasya ve Çerkesler
Oturum Başkanı: Erol Taymaz

Ukrayna Krizi Sonrasında Rusya'nın Kafkasya Politikası
Prof.Dr. Oktay F. Tanrısever (ODTÜ)

Orta Doğu'daki Gelişmeler, Türkiye ve Çerkesler
Hasan Kanbolat (Ankara Politikalar Merkezi)

Uluslararası Gelişmeler Işığında Kafkasya ve Çerkesler
Prof.Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniversitesi)
 

14 ARALIK 2014 PAZAR
09:00-09:30    Kayıtlar

09:30-10:45    1. Oturum
Oturum Başkanı: Atilla Mutlu Alkış

Abhazya ve Diaspora
Necdet Akoğlu (Abhaz Dernekleri Federasyonu)

150.Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek
Sönmez Can (Birleşik Kafkas Konseyi Derneği)

Geçmişimizle Hesaplaşmalı, Geleceğimizle Barışmalıyız…
Hatko Schamis (Çerkesya Yurtseverleri)

Tarihsel Sürece, Bugüne ve Geleceğe Dair Tespit ve Öneriler
Demokratik Çerkes Hareketi Temsilcisi

10:45-11:00    Çay Arası

11:00-12:30    2. Oturum
Oturum Başkanı: Doğan Özden

Düzce Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü Açılma Süreci ve Öneriler
Y.Doç.Dr. Fehmi Altın

Adana Kafkas Anaokulu: Türkiye Diasporasında ilk Anaokulu Projesi
Psımıth İsa Elagöz

Anadil Eğitimi: Güncel ve Gelecek Nasıl Olmalı?
Haguare Ertan Koyuncu

Seçmeli Adigece Dersi ve Yaşanılan Sorunlar
Dijan Toğan Sürücü

Dil, Kültür ve Toplum İlişkisi
Yemuz Bayazıt Tarakçı

12:30-13:30    Öğle Yemeği

13:30-15:00    3. Oturum
Oturum Başkanı: Melike M. Atlay

Sanaldan Gerçeğe, Hamasetten Eyleme…
Sezai Babakuş

Anayurda Dönüş Çalışmaları ve Tij İlkay Dönüş Yolu Projesi
Miraç Dug

Abhazya ve Anayurda Dönüş Çalışmaları
Adnan Özveri

Vatanı Yeniden Haketmek
Vezir Savrum

Sürgünün 150. Yılında Anavatan ve Diaspora İlişkileri
Ergün Yıldız

15:00-15:15    Çay Arası

15:15-16:45    4. Oturum
Oturum Başkanı: Mesut Akman

Yeniden Yapılanma Üzerine
C. Murat Canlı

İttifaklar Siyaseti ve Örgütlenme Üzerine
Filiz Çelik

Çerkesler Uluslararası Bir Baskı Grubu Yaratabilir mi?
Y.Doç.Dr. İsmail Güneş

Birlikte Varız ve Birlikte Var Olacağız
Av. Muharrem Saran

Gençlik Örgütlenmesi
Emre Turhan

16:45-17:00    Çay Arası

17:00-19:00    5. Oturum
Oturum Başkanı: Mustafa A. Özbek

150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek
Yaşar Güven

Seçimler, Türkiye'nin Sınır İçinde ve Sınır Dışındaki Politikaları ve Çerkes Halkının Konumu
İnci Hekimoğlu

Çok Örgüt Çok İş Midir!? Her Şeyi Yalnız Biz Mi Biliriz!?
K'eref Yalçın Karadaş

Demokratikleşme ve Medya Çalışmaları
Fırat Kozok

Suriye – Ortadoğu Savaşı ve Çerkesler
Uğur Pihava

Denge ve Denetleme Ağı ve Yeni Anayasa Çalışmaları
Av. Hasan Seymen (Denge ve Denetleme Ağı Sözcüsü)

Son güncelleme tarihi: 9 Aralık 2014, 16:00

AjansKafkas