Magas Gençlik Konseyi kuruldu

İnguşetya’nın başkenti Magas’da, belediye başkanlığı bünyesinde, gençlik konseyi kuruldu. Konseyin amacı şehirde etkin bir gençlik politikası oluşturmak. Konsey, gençlerin problemlerine zamanında tepki gösterme, girişimci önerilerin desteklenmesi ve gençlik programlarının gerçekleştirilmesi gibi meselelerle ilgilenecek.

Konseyde 10 genç yer alıyor. Gençler eğitim ve iş saatlerinden arta kalan zamanda gönüllülük esasına göre çalışıyorlar.

Magas Belediyesi basın sözcülüğünün Kavpolit’e yaptığı açıklamaya göre, gençlik konseyi faaliyetlerini kamuya karşı şeffaflık ve kendi ilkelerine göre hareket etme prensipleriyle yerine getirecek.

Açıklamada kısa bir süre önce Magas Belediye Başkanı Beslan Tseçoyev’in inisiyatifi ile kurulan ve toplumsal diyalog ve sivil toplum kurumlarının gelişimi ile ilgilenen konseye de değinildi. Bu konseyde toplum ve siyaset adamları, din idaresi temsilcileri, olimpiyat şampiyonları, sanatçılar, medya yöneticileri ve vatandaşlar bulunuyor. Kurulan gençlik konseyinin, daha önce tesis edilmiş olan bu kurumun ilgilendiği konuları tekrar etmeyeceği ifade edildi.