Hayır dernekleri İnguşetya’da buluştu

İnguşetya’da 13 Haziran’da önemli bir olay yaşandı. Tüm Kafkasya’dan onlarca hayır derneği İnguşetya’nın başkenti Magas’da bir araya geldi. Dernekler, Bölge Hayır Dernekleri Birliği adı altında tek bir kurumda birleşti. Bu birliğin önemi, bulundukları cumhuriyetlerde devlet desteği almadan sivil olarak faaliyet gösteren derneklerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

Dernekler ve Kurulma Süreçleri

Magas’taki toplantıya katılan derneklerden “Nadejda” Dağıstan’da Timur Gacijarayev başkanlığında kuruldu. Ülkedeki yerel oligarklar veya din idaresi tarafından kurulan derneklerden farklı olarak gençler, işadamları ve orta tabakadan kişilerce kurulan Nadejda derneği beklentilerin aksine bir ay içerisinde etkili olmaya başladı.

Nadejda diğer kurumlar için örnek teşkil etti ve benzeri dernekler İnguşetya’da “Teşam”, Karaçay-Çerkes’de “Merhamet Bölgesi” adıyla kuruldu.

“Teşam” derneği yönetim kurulu başkanı Hasan Nalgiyev, Nadejda derneğinin kendilerine büyük bir destek verdiğini ve kuruluş aşamasında karşılaştıkları zorlukları atlatmada çok yardımcı olduğunu belirtti.

Nalgiyev’in ifadesine göre, İnguşetya ve Karaçay-Çerkes’deki derneklerin hızlı gelişimine, diğer derneklerin tecrübelerinden faydalanması önemli bir rol oynadı.

Derneklerin yürütülmesinde koordinasyon sağlama fikri yeni değil. Bu düşünce ile birkaç yıl önce Dağıstan’da üç büyük dernek aynı çatı altında toplanmıştı. Yaklaşık bir sene önce de İnguşetya’da, Teşam derneğinin inisiyatifi ile İnguşetya Hayır Örgütleri Konseyi kuruldu. Bir buçuk ay kadar önce de Karaçay-Çerkes’de dernekler arasında benzeri bir yapılanmaya gidildi.

Bu gelişmelerin ardından Kafkasya hayır dernekleri yöneticileri, bir sonraki adım olarak, Kafkasya’daki tüm hayır derneklerini birleştirip, yeni bir çatı-dernek yapılanmasına gitmeye karar verdi

İnguşetya Forumu

Bu amaç için de bölgenin tüm hayır dernekleri 13 Mayıs’ta Magas’da toplandı ve Kuzey Kafkasya hayır dernekleri forumu “Hayır Alanında Bölgelerarası İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Strateji” başlığı ile gerçekleştirildi.

Forumun organizatörlüğünü İnguşetya Hayır Örgütleri Konseyi, “Altair İnsani
Destek Derneği ve İnguşetya Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İdaresi yaptı. Forum katılımcıları İnguşetya yönetimine destekleri için teşekkür etti. Konuşmacılar sivil kurumlarla yönetim arasında böylesi bir ortak hareketin Kafkasya Federal Bölgesi’nde başka bir cumhuriyette bulunmadığına dikkat çekerek, durumun diğer bölgeler için de örnek olacağı umutlarını dile getirdiler.

Foruma Kafkasya ve Moskova’dan 20’den fazla hayır derneği temsilcisi katıldı. Forumdan çıkan sonuca göre, kurulan yeni çatı-dernek, çalışmalar konusunda ortak standartların belirlenmesi için bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımı amacıyla kullanılacak.

Forumun açılışında, forum moderatörü, Altair Derneği yönetim kurulu üyesi Ahmed Paragulgov şu açıklamada bulundu: “Şunu anlamalıyız ki, öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı korumak için gayret göstermemiz gerekiyor. Bu işi her zaman devlete bırakamayız. Bu tür problemleri ancak sivil kurumlar etkili bir şekilde çözebilir”.