Karaçay-Çerkes’de gömü alanı keşfedildi

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde, Krasnogorsk köyü ile Sary-Tuz köyü arasında yürütülen arkeolojik kazılarda, eski bir gömü alanı keşfedildi.

Kavkazgeoresur’da araştırmacı olarak görev yapan Roman Prokofiev, “bu bölgede yer alan antik bir yeraltı mezar alanının tespit etmemiz sürpriz oldu” şeklinde konuştu. Bilim adamına göre, mezarlığın uzunluğu ve yanındaki yerleşim alanı yaklaşık 150 metre civarında.

Defnedilenlerin başlarının batı yönüne doğru çevirili olması ve mezartaşlarından birinde haç tespit edilmesinden dolayı, yeraltı mezarının Ortaçağ dönemine ait Hristiyan bir gömü olduğunu işaret etmekte. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda mezarlık alanında yaklaşık 200 mezar olduğu belirtiliyor.

Roman Prokofiev’ın bölgede yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bir diğer husus ise bulunan kalıntıların orta boylu insanlara aitolması. Bu bakımdan internette yayılan mezarlıkta anormal derecede uzun boylu insan kalıntılarının olduğu söylentileri de çürütülmüş durumda.