Abaza ve Çerkeslerden Putin’e mektup

Kamu kuruluşları başkanları; Canibek Kujev (Abaza), Abu-Yusuf Banov (Çerkes Halkı Büyükler Konseyi) ve Rauf Daurov (Çerkes Kültür Merkezi) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Çerkesler ve Abazaların haklarının sınırlandırılması sorununun çözüme kavuşturulması için ortak bir mektup yazdı.

İstatistiki verilere göre Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde önemli pozisyonların çoğu Karaçaylar tarafından yönetiliyor.

Banov, Daurov ve Kujev’in ortak kaleminden çıkan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin iktidar yapılarında sürekli olarak etnik gruplar arası sürtüşmeler ve ulusal parlamentonun uyuşmazlığı söz konusu. Neredeyse 20 yıldır cumhuriyette yaşayan Abaza ve Çerkes halkları için bu durum geçerli. Karaçay-Çerkes’deki Abazalar ve Çerkeslerin hükümette temsilinden yoksun olduğuna inanıyoruz. Karaçay temsilcilerin lehine uzun yıllardır oluşmuş olan kadrolaşma, etnik çatışmaların ana kaynağıdır.”

Mektupta ayrıca, bugünlerde Karaçay Çerkes’teki 48 federal yürütme organından yalnızca birinin Çerkesler tarafından yönetildiğini ve Karaçay Çerkes Cumhuriyeti’nin başkanlığındaki yürütme organlarında Karaçay kökenli işçilerin sayısının %85-90’lara ulaştığı belirtiliyor.

Ortak metnin yazarları, şu anki vergi dairesi başkanı yerine Karaçay kökenli birisinin atanmasına ilişkin hazırlıkların da farkında olduklarını belirttiler. İmzacılar ortak metinde Putin’e seslenerek: “Durumun ağırlaştırılmaması için, halkımızın temsilcisi olan vergi dairesindeki müdürü görevinden almamanızı ve Karaçay Çerkes’teki mevcut hükümete, kadro dengesizliğinin etnik gerekçelerle kabul edilemez olduğunu belirtmenizi sizden rica ediyoruz.” dediler.

Mektup 13 Kasım 2018 tarihinde “planet-today.ru” adresinde yayınlandı.