Kadirov ‘işgal’ parası istiyor

Caharkale/Ajans Kafkas – Kremlin güdümlü Çeçen yönetimi, işgal altındaki Çeçenya’da Rus güçlerinin konuşlandığı toprak ve tesislerin ya geri verilmesini ya da kira ödenmesini istiyor.

Çeçen başkan Ramzan Kadirov, kendisine bağlı yerel yöneticilerle yaptığı bir toplantıda Rusya Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikleri ile Rus federal istihbarat servisi FSB’nin 1999’da savaş başladığından beri işgal ettiği mülklerin ‘Rusya kanunları çerçevesinde’ geri alınması ya da kiraya bağlanması konusunda çözümler bulunması talimatını verdi.

Kadirov "Bazı kurumları yeniden inşaya başlayamıyoruz. 2008-2011 federal programına dahil edilen yerler arasında askeri güçlerce kullanılmakta olan kompleksler yer alıyor" dedi. Rus güçlerinin temsilcilerinin katılmadığı toplantıda toprak ve mülkiyet ilişkilerinden sorumlu bakan Supyan Leçhaciyev, Rus ordusunun işgal ettiği toprak miktarını 30 bin hektar olarak verdi. Bakana göre son sekiz yılda toprağın gerektiği şekilde kullanılmamasının getirdiği zarar 8 milyar ruble yani yaklaşık 345 milyon dolar. Leçhaciyev "Her ay ülkeye 15 milyon rubleden fazla zarar veriliyor, çünkü toprağın büyük bir bölümü amacına yönelik kullanılmıyor. Şu anda güvenlik birimlerinin Çeçenya’da SSCB döneminde sahip olduklarının 10-15 kat fazla toprak kullanıyor. Geçen yıllarda ülkede sadece tek bir askeri poligon vardı, tüm birimler bu poligonu kullanıyordu. Şimdi ise hemen her birlik kendi atış poligonu için toprak istiyor” dedi. Çeçen savcılık yetkilileri ‘işgal edilmiş’ mülklerle ilgili Rusya Federasyonu bütçesinden ödenek ayrılıp ayrılmadığını, ayrıldıysa akıbetinin ne olduğunu öğrenmek için Rus makamlarına başvurdu. KU/ÖZ/FT

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone