Adıge dili olimpiyatları yapıldı

Adıgey’de Adıgece dil olimpiyatları yapıldı.

Adıgey Cumhuriyetinde, Adıge dili olimpiyatları yapıldı. Olimpiyatların organizatörlüğünü Adıge eğitim bakanlığı yaptı ve olimpiyatlara 60’dan fazla lise öğrencisi katıldı.

 

Adıgey’de her yıl yapılan dil olimpiyatı Adıgey Devlet Üniversitesinde gerçekleştirildi ve tüm bölgelerde yapılan olimpiyatlarda başarı göstermiş olan 60’dan fazla lise öğrencisi Adıgeyce dil bilgisinde yarıştı.

 

Adıgey eğitim bakanlığından verilen bilgilere göre, olimpiyatlar iki eğitim programı üzerine-Adıgece ve Rusça eğitim sınıflarındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirildi. Olimpiyatlara katılanlar Adıge dili grameri ve edebi kullanımı konusunda başarıların gösterdi.

 

Eğitim bakanlığından “ 9. sınıf öğrencileri belirli dil yapılarını kullanarak ‘Akşam’konusu üzerine bir deneme yazdı. 11. sınıf öğrencileri Adıge yazar Tembot Keraşev’in sanatı ile ilgili düşüncelerini yazmakla sorumlu tutuldu” dedi.

 

Adıgey eğitim kurumlarında Adıgece öğrenmek isteyen öğrencilerin sayısının her geçen yıl arttığı, dil olimpiyatlarına katılanlardan 30’unun Rusça sınıfları öğrencileri olduğu ifade edildi.

 

Natpress, AjansKafkas