Çerkes Soykırımının 150. Yılında Diasporik Kimliğin İnşası

Kafkas Vakfının girişimiyle, 11  Mayıs 2014 Pazar 11:00-18:00 arası Bağlarbaşı Kültür Merkezinde Kafkasya üzerine faaliyet gösteren STK’ların düzenlediği Gençlik Forumu ve Panel etkinliği düzenlendi. 

Kafkas Vakfı Kurucularından Doçent Doktor Rahmi Deniz Özbay moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çerkes Soykırımının 150. yılında diasporik kimliğin inşası konulu panelde Çerkesya Yurtseverleri adına Ömer Deniz, İstanbul Çerkes Derneği adına Gökhan Bolat, Kafkasya Forumu adına Mert Selek, Kafkas Vakfı adına Ubeydullah Güngör sunum yaptı.

 

Çerkesya Yurtseverleri’nden Ömer Deniz, Anavatanın diasporaya etkilerine değindiği sunumunda kimlik konusunda dilin dayatılmaması gerektiğini ifade etti.

 

İstanbul Çerkes Derneği’nden Gökhan Bolat, kimliği kan bağına dayalı bir mit olarak görmediklerini, insanın kendini nasıl görüyorsa o kimlikten olduğunu söyledi.

 

Kafkasya Forumu’ndan Mert Selek, 1860’lardan itibaren tarihi süreci özetleyerek, tecrübelere değindi. Yeni neslin siyasete daha yakın durduğunu, dinamiklerin değiştini aktardı.

 

Kafkas Vakfı’ndan Ubeydullah Güngör, Çerkes’in ne olduğunu tartışarak kimliğin inşa edilemeyeceğini, somut ve kaliteli işler ortaya koyarak kimliği inşa yoluna gitmek gerektiğini savundu.

 

Panelin ardından gerçekleştirilen Gençlik Forumunda Ankara Çerkes Derneği, Çerkesya Yurtseverleri, İstanbul Çerkes Derneği, İKKD Genç, Kafkasya Forumu ve Kafkas Vakfı’ndan temsilcilerin kısa sunumlarının ardından belirledikleri başlıklar tartışıldı. Bu başlıklar sırasıyla şöyleydi: Derneklerin Örgütlenme Modeli, Heku’deki Çerkes Ulusal Hareketinin Diasporaya Etkileri, Çerkes Meselesinin Sosyal Medyada Kullanılması, Derneklerin Yapılanması, Ulusötesi Diasporik Örgütlenme, Öğrenci Faaliyetleri.

 

AjansKafkas